• Felvételi tájékoztató a 2024/25-ös tanévre 


  Az iskola mottója :

  „A míveletlen föld csak gazt terem,

  A lélek is csak úgy emelkedik

  A józanság tisztább világához,

  Ha a tudományok és ismeretek

  Tárából gazdag zsákmányt gyűjt magának.”

                                                                                  Berzsenyi Dániel
                                                                                 (1776-1836)


  Legfontosabb adatok

  Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

  9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 13.

  Tel/Fax.: 95/420-049; 20/250-8071

  e-mail.: info@berzsenyicell.hu

  honlap: www.berzsenyicell.hu


  OM azonosító:   036723


  Iskolatípus 

  Gimnázium – általános műveltséget megalapozó képzés, érettségire felkészítő képzés, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdését előkészítő nevelés és oktatás.


  A kilencedik osztályba lépés feltétele


  A nyolcadik osztályos tanuló akkor léphet iskolánk kilencedik évfolyamába, ha általános iskolai bizonyítványának záradékában a következő olvasható:
  „A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait a kilencedik évfolyamon folytathatja.”


  Az egyes tanulmányi területeken a felvételi rangsor eltérő szempontok alapján kerül összeállításra! 


  Meghirdetett tanulmányi területek

  általános gimnáziumi képzés (0001)

  • Felvételi vizsga nincs,  felvétel  csak a tanulmányi eredmények alapján.

   tanulmányi pontok:

   • 7. osztály év végi magyar nyelv (1-5 pont), magyar irodalom, (1-5 pont), történelem (1-5 pont), matematika (1-5 pont), idegen nyelv (1-5 pont) , 

   • 8. osztály I. félévi magyar nyelv (1-5 pont),  magyar irodalom (1-5 pont), történelem (1-5 pont), matematika (1-5 pont), idegen nyelv (1-5 pont) 

    Elérhető pontszám összesen: 50 pont, amely a következő pontokból tevődik össze:

   • 7. osztály év végi pontok: max. 25 pon

   • 8. osztály év végi pontok: max. 25 pont

  Angol-német emelt szintű nyelvi képzés (0002)


  Felvétel a tanulmányi eredmény és a felvételi írásbeli vizsgán elért pontok alapján 

  tanulmányi pontok:

  • 7. osztály év végi magyar nyelv (1-5 pont), magyar irodalom, (1-5 pont), történelem (1-5 pont), matematika (1-5 pont), idegen nyelv (1-5 pont) , 

  • 8. osztály I. félévi magyar nyelv (1-5 pont),  magyar irodalom (1-5 pont), történelem (1-5 pont), matematika (1-5 pont), idegen nyelv (1-5 pont) 

  vizsgapontok:

  • a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét kérjük matematikából és magyarból egyaránt, ez adja a felvételi pontszám másik 50 %-át

   Elérhető pontszám összesen: 100 pont, amely a következő pontokból tevődik össze:

  • 7. osztály év végi pontok: max. 25 pont

  • 8. osztály év végi pontok: max. 25 pont

  • a matematika felvételi pontszáma: max. 50 pont( ezt felezzük ), így = 25 pont

  • a magyar nyelv felvételi pontszáma: max. 50 pont( ezt felezzük ), így = 25 pont


  Matematika-angol emelt szintű képzés (0003)


  Felvétel a tanulmányi eredmény és a felvételi írásbeli vizsgán elért pontok alapján 

  tanulmányi pontok:

  • 7. osztály. év végi magyar nyelv (1-5 pont), magyar irodalom (1-5 pont), történelem (1-5 pont), matematika (1-5 pont), idegen nyelv (1-5 pont) 

  • 8. osztály I. félévi magyar nyelv (1-5 pont), magyar irodalom (1-5 pont), történelem (1-5 pont), matematika (1-5 pont), idegen nyelv (1-5 pont) 

    vizsgapontok:

  • a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét kérjük matematikából és magyarból egyaránt, ez adja a felvételi pontszám másik 50 %-át

   Elérhető pontszám összesen: 100 pont, amely a következő pontokból tevődik össze:

  • 7. osztály év végi pontok: max. 25 pont

  • 8. osztály év végi pontok: max. 25 pont

  • a matematika felvételi pontszáma: max. 50 pont( ezt felezzük ), így = 25 pont

  • a magyar nyelv felvételi pontszáma: max. 50 pont( ezt felezzük ), így = 25 pont


  Humán emelt szintű képzés (0004)


  Felvétel a tanulmányi eredmény és a felvételi írásbeli vizsgán elért pontok alapján 

  tanulmányi pontok:

  • 7. osztály: év végi magyar nyelv (1-5 pont), magyar irodalom (1-5 pont), történelem (1-5 pont), matematika (1-5 pont), idegen nyelv (1-5 pont) 

  • 8. osztály I. félévi magyar nyelv (1-5 pont), magyar irodalom (1-5 pont), történelem (1-5 pont), matematika (1-5 pont), idegen nyelv (1-5 pont) 

    vizsgapontok:

  • a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét kérjük magyarból, ez adja a felvételi pontszám másik 50 %-át

  Elérhető pontszám összesen: 100 pont, amely a következő pontokból tevődik össze: 

  • 7. osztály év végi pontok: max. 25 pont

  • 8. osztály év végi pontok: max. 25 pont

  • a magyar nyelv felvételi pontszáma: max. 50 pont


  Azonos teljesítményt elérő tanulók rangsorolásának kritériumai:


  • azonos pontszám esetén a rangsorban előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (igazoló dokumentum megléte szükséges! – jegyzői határozat )

  • pontegyenlőség esetén a rangsorolásnál előbbre kerül az a tanuló, aki matematika jegyeiből (7.;8.félév ) több pontot ér el, további pontegyenlőség esetén magyar nyelv és irodalom, további pontegyenlőség esetén történelem, utána az idegen nyelvből kapott osztályzat határozza meg a sorrendet.

  • sajátos helyzetű tanuló (tantárgyi felmentéssel rendelkező-, és/vagy SNI-s tanuló) esetén, rangsorolásnál az a tantárgy a mérvadó, amelyből érdemjeggyel rendelkezik. Az SNI-s és BTMN-es tanulók az írásbeli központi feladatlap megírásánál felmentést kapnak azon területek értékelése alól, amelyből felmentéssel rendelkeznek. Összesített pontszámuk az elérhető maximális pontszám arányában számolandó

  Iskolánkat a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumot 1946-ban alapították. Kemenesalja egyetlen gimnáziumaként fontosnak tartjuk az általános műveltség megalapozását, amelyre építve az itt érettségizett fiatalok helyt tudtak állni az élet bármely területén. Erre a hagyományra építve alakítottuk ki napjaink képzési kínálatát. Célunk, hogy a felsőoktatás bármelyik szegmense felé indul az itt végzett diák, legyen az humán, műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi vagy egyéb terület, biztosítsuk számára a megfelelő színvonalú biztos alapismereteket. Megújult modern környezetben, családias, barátságos légkörben folyik az iskolai munka. A modern oktatástechnikai eszközök használata mindennapos, ami könnyebbé teszi az oktatást és a tanulást is. Különösen fontosnak tartjuk, hogy tanítványainkat az élethosszig tartó tanulásra készítsük fel. Változatos, sokrétű programokkal tartalmas diákéletet kínálunk tanulóinknak. A vállalkozó kedvű tanulóink és családjaik külföldi partneriskoláinkkal közös programjainkon is részt vehetnek, megismerkedhetnek más országok kultúrájával, az ottani iskolai élettel. Képes beszámolóinkat iskolánk honlapján és facebook oldalán is elolvashatják. Kollégiumi elhelyezést intézményünk nem tud biztosítani.

  Fontosabb határidők a felvételi eljárásban


  2023.10.20.

  Iskolánk a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozza a felvételi eljárás rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzéteszi a közoktatás információs rendszerében és honlapján. 

  2023.11.30.

  A tanulók jelentkeznek az írásbeli felvételi vizsgára a vizsgaszervező középiskolákban.

  2024.01.20. 10.00

  Központi írásbeli felvételi vizsga. 

  2024.01.30. 14.00

  Pótló írásbeli felvételi vizsga

  2024.02.09. 

  A középiskola értesíti a 8. osztályos tanulókat az írásbeli vizsga eredményéről.

  2024.02.21. 

  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

  2024.03.22. 

  A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzéket.

  (Megtekinthető az iskolában és annak honlapján – www.berzsenyicell.hu ) A lista nem jelent automatikus felvételt!

  2024.04.08-10.  

  A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában, az ideiglenes felvételi jegyzék figyelembe vételével.

  2024.05.02. 

  Iskolánk megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

  2024.06.26-28. 

  Beiratkozás a középiskolába

Scroll to Top