Egykori diákok

1959

1959_IVA

1959 – IV.A
Osztályfőnök: Varga István

Hajas Lenke, Hegedűs Mária, Horváth Zsuzsanna, Kolláth Julianna, Kutasi Irma, Marosi Edit, Mesterházy Jolán, Mesterházy Vilma, Németh András, Németh Árpád, Németh Pál, Novák István, Őri Gyöngyike, Patkó Márta, Rehus Mária, Sasvári Zsuzsanna, Sághegyi Éva, Sonnevend Félix, Soós Tibor, Szabó József, Szabó Rozália, Szemenyei Károly, Szűcs Éva, Tarr Teréz Rozália, Titkovics Zoltán, Varga István, Wachter Walter

1959 – IV.B
Osztályfőnök: Szabó István

Dobos Miklós, Gál Gyula, Horváth György Lajos, Huiter Katalin, Hülvelyi Erzsébet, Hülvelyi István, Kiss Gyula, Mester Mária, Mike Anikó, Molnár Sándor, Nagy György, Nagy Ilona, Nemes László, Pál Géza, Salamon Mária, Somlai Julianna, Tóth Zsuzsanna, Varga Tamás, Völgyi László, Völgyi Zoltán

1958

1958 – IV.A
Osztályfőnök: Gasztonyi Ignác

Ambras József, Ábrahám Ilona, Balogh Tibor Lajos Pál, Balogh Zsuzsanna Erzsébet, Birkás Zsuzsanna Veronika, Boros Éva, Csapó Márta, Gönye Borbála Margit, Győrvári János, Hajas Éva, Holpert Jenő, Horváth György, Horváth Márton Pál, Horváth Tibor Lajos, Kalmár József, Klaffl Erzsébet, Kuthi Márta Mária, Papp Attila, Péter Gyöngyvér Erzsébet Emőke, Rózsás Imre, Saródy György, Szabó Anna Mária, Szabó Rozália, Szekér László Gábor, Varga Lajos Pál, Végh Terézia

1958-IV.B
Osztályfőnök: Varga Istvánné

Barcza Gizella Zsófia, Bándoli Mária, Bárdosi László, Bognár Katalin, Csordás József, Farkas Éva Ilona, Horváth Borbála, Horváth Ilona, Kiss Győző, Nagy György, Patkó Veronika, Rosta Vilma Erzsébet, Szabó István, Szuh Erzsébet Anna, Tánczos Erzsébet, Tormási Attila István, Varga Lívia Jolán, Vargyas Éva Gizella, Vass Etelka

1958_IVC

1958 – IV.C
Osztályfőnök: Maróti Józsefné

Barcza Judit, Horváth Elemér, Kiss Barnabás Péter, Kiss Gabriella, Kiss Júlia, Moór Katalin, Mesterházy Ildikó, Mesterházy Károly, Muhi Ferenc, Németh Margit, Ruzsa Ilona, Szabó Rozália

1957

1957 – IV.A
Osztályfőnök: Kiss Alajos

Biczó Terézia, Bíró Rozália, Bolla Dezső, Cseh Flórián, Cserhalmi Anikó Mária, Dezső Gizella Piroska, Dobos János, Garam Éva, Horváth József, Horváth Mária Ilona, Horváth Péter, Horváth Sándor, Kemény Imre, Kovács Mihály, László Ernő, László Sándor, Mándli Géza, Mórocz Jenő Lajos, Nagy Mária, Péntek Árpád Ferenc, Sebestyén Kálmán, Sipos Terézia, Szabó Anna, Szalai József, Szalai Mária, Vargyai Tibor

1957_IVB

1957 – IV.B
Osztályfőnök: Varga István

Beliczky Tibor, Berzsenyi Janosits Éva, Bognár László, Burza Lajos, Csik Károly, Dobos Irén, Dobson Márta, Erdélyi Gyula, Fábián László, Firisz Anna, Garray László, Géfin Julianna, Goda István, Hegyi Ernő, Kebelei Irma, Kondor József, Kovács László, Kovács Margit, Liszta Pál, Márkus László, Molnár Imre, Molnár László, Perlaki István, Pintér Terézia, Pusztai Ferenc, Rácz Sándor, Sasvári Erzsébet, Somogyi Mária, Szakály Imre, Szakos Mária, Szekér Mária, Szemenyei Mátyás, Szücs István, Tormási Emil, Tóth Erzsébet, Varga Rozália, Vincze Erzsébet, Völgyesi István

1956

1956_IVA

1956 – IV.A
Osztályfőnök: Horváth István

Bognár Erzsébet Gabriella, Bűcs Gábor, Csapó László, Fekete Károly, Gaál Edit, Gömbös Aladár, Havelka László, Horváth Terézia, Horváth Zsuzsanna, Kóbor Mária Magdolna, Kocsis Erzsébet, Kovács Éva, Léránth Imre, Lórantffy Olga, Lórántfy Pál Péter, Molnár Mária Terézia, Nagy Albert József, Nagy Árpád, Nagy Gyula, Palotai József, Palotás Olga, Pernetzky Erzsébet, Piri Mária, Rába Mária, Somlai József, Szabó Sándor, Szakáts Róza, Széplaki Emerencia, Takács Mária, Tóth Tibor, Véghelyi Árpád, Zabó Jenő, Zámbó Anna, Zsiray Emil

1956_IVB

1956 – IV.B
Osztályfőnök: dr. Lengyel Pál

Bálint Teréz, Baráth Béla, Bartos Attila, Bodnár Sándor, Bognár Éva, Csótár Tibor József, Finta Ida, Géfin László Sándor, Gerencsér Magdolna Etelka, Gyürüsi József, Horváth Károly, Horváth Lajos Zoltán, Kovács Etelka, Kovács Ferenc, Kovács Katalin, Kunecz Károly, Lakatos Ferenc, Lendvai Ferenc, Marton Teréz, Mészáros Irén Terézia, Mészáros Mihály, Móritz Ilona, Móritz Katalin Julianna, Őri József, Pócza Tibor Lajos, Sonnevend Margit, Szár József, Takács Károly, Tóth Mária, Vágvölgyi Éva, Vécsey Ernő, Verasztó Emma Éva

1955

1955_IVA

1955 – IV.A
Osztályfőnök: Maróti Józsefné

Ágoston Mária, Albert Gusztáv, Balogh Imre, Csuka József, Fülöp László Károly, Garam Béla, Ilyés Erzsébet, Kertész Piroska Terézia, Kirchknopf Klára Mária Kamilla, Kiss Pál, Kolláth Mária, Megyeri Miklós, Mikó Vilma, Pető Piroska, Somorjai István, Sonnevend Mária, Tarafás Jolán, Tima Lajos

1955_IVB

1955 – IV.B
Osztályfőnök: Szente Imre

Antal József, Arany Jolán, Bagics Lajos, Barcza Béla, Beliczky Géza, Borbély Katalin, Farkas Gizella, Finta Irén, Gál Valéria, Horváth Imre, Imre Piroska, Jankó Ilona, Kálmán Árpád, Kiss Mária, László Olga, Markos István, Markos József, Mészáros Ida, Molnár Jenő, Móritz Mária, Németh Margit, Németh Sándor, Pacsay Imre, Pintér László, Poós Ilona, Pusztai Erzsébet, Szabó Árpád, Szabó Katalin, Szabó Péter, Szeli Ilona

1954

1954_IVA

1954 – IV.A
Osztályfőnök: Szabó István

Bélafi László, Csiszlér Jenő Sándor, Csorba Mária Anna, Fazekas Sándor, Gál Irén, Hantó Margit, Herendi Margit, Marton Irén, Marton Zoltán, Mézes Miklós, Molnár Jolán, Molnár Kálmán, Nagy Lehel István, Preprtics Elvira Terézia, Pőcze Jolán, Saller Endre, Samu Klára, Szénhegyi József, Zsámboki Ida Amália, Zsigmond Géza

1954_IVB

1954 – IV.B
Osztályfőnök: Maróti Józsefné

Bárdossy Tibor Miklós, Brandstatter Irén, Brányi Márta, Csiszár Tibor, Domonkos Mária, Fellner Mária Magdolna, Havasy Dezső, Herczeg Ibolya, Horváth Ferenc Vilmos, Horváth Irén Erzsébet, Hömöstrei Mária Valéria, Kalmár Tibor, Kenesei Ilona, Kiss Veronika, Kustos Tibor Dezső, Kutasi Edit Izabella, Lajtai Imre Zoltán, Mészáros Ágota Mária, Molnár Tivadar Elemér, Németh Ilona, Németh László Sándor, Polgár János, Pócza Ernő, Rada István, Szakály Frigyes János, Tarczi Ilona, Vass Elemér Vilmos, Vincze Mária Terézia

1953

1953 – IV.A
Osztályfőnök: Jónás Márton

Ambrus Irén, Baranyai József István, Bandics Árpád, Bertalan Irma, Bíró István, Boros Ernő, Csapó Edit, Farkas Lajos, Dátán Mária, Galambos Gyula, Hajas Sándor József, Hegyi József, Horváth Jenő, Horváth Piroska, Jeney Ottó, Kalmás Iván, Kaisinger András, Kéri József, Kis István, Kiss Kornélia, Kollmann József, Kovács György, Kutasi Lajos, Molnár Zoltán, Mód Sándor, Nagy István, Németh Ede Sándor, Őri László, Pál Sándor, Révész Tibor, Schroller István, Söptei Ilona, Stubán Dezső, Sudár László, Svendor László, Szedenics Sára, Torkos László, Tóth Kálmán, Zsigmond Géza

1953_IVB

1953 – IV.B
Osztályfőnök: Maróti Józsefné

Banyó Irma, Beer Ferenc, Bella Ferenc, Benkő Gyula, Benyó István, Fekete Tibor, Förgeteg Attila, Fülepp Márta, Hilszmajer István, Horváth Éva I., Horváth Éva II., Keresztes Imre, Kovács Anna, Kovács Laura, Koves Jolán, Mézes Mihály, Molnár József, Molnár Vince, Nagy Cecília, Orbán Imre, Őri Ambrus, Pálfy Jolán, Pelczman László, Pusztai Ilona, Pusztai Mária, Simon József, Skurdenka Lajos, Szabó Aladár, Szabó Erzsébet, Szabó József, Szabó Pál, Szakos Sándor, Széplaki Mária, Takács László, Vargyai Judit, Zsiray Ferenc

1952

1952_IV

1952 – IV.
Osztályfőnök: Jónás Márton, Szente Imre

Barabás Károly Jenő, Benyó József, Czuppon Károly, Dorcsi Géza, Einbeck József Géza, Fábián Géza, Gábor Terézia, Gosztonyi Mária, Hegyi Dániel, Hetyei Erzsébet, Horváth János László, Horváth József, Horváth László, Husz Jolán, Keszei Jenő, Kovács Ferenc, Kovács Miklós, Krejter Rozália, László András, Marton Mária Magdolna, Marton Tibor, Mórocz Zoltán, Nagy Zsuzsanna, Palotai László, Patyi Csaba, Pityinger Ottília, Polgár Olivér Viktor, Sárvári Ilona, Sik László Csaba, Szabó Kálmán, Szente Ferenc Szaniszló, Tima Zsuzsanna Terézia, Uhlár Miklós, Utczás György, Zsiray Gyula, Buzás Imre, Kiss Dezső Zoltán, Lendvay Mária Zsuzsánna

1951

1951_IV

1951 – IV.
Osztályfőnök: Török Anna

Balogh Antal, Baracskai Dezső, Bognár Dezső, Böcskei Ferenc, Csitos Lajos, Csönge Lajos, Dormán Anna, Fekete Gyula, Frey Ottó, Görög József, Herczeg Ilona, Horváth Angyalka, Horváth Attila, Horváth Ernő, Horváth Imre, Horváth Mária Valéria, Horváth Tibor, Illési Erzsébet, Jánossy Klára, Jobb József, Káldos Gyula, Kenesei Irén, Kiss Ferenc, Kiss Jenő, Kotz Anna, Lenkai Gyula, Lukács Ferenc, Marton László, Nagy Imre, Németh Károly, Sebestyén András, Seli Géza, Stócz József, Süle Miklós, Szabó Ferenc, Szabó Jenő, Szabó Tibor, Szabó Zoltán, Szényi György, Szita István, Temesvári Mária, Vajda Lajos, Vajda László, Varga Ferenc, Márkus Károly, Süth János, Szabó Endre

1950

1950_IV

1950 – IV.
Osztályfőnök: Jónás Márton

Ábrahám István György Miklós, Balogh Ilona Rozália, Bartos Lajos, Buza Ilona, Dobos Irén, Éder Éva Anna, Farkas Károly, Gazdag Ilona Dominika, Gombási István Ottó, Gönye Rozália Terézia, Ipsits Lajos, Kiss Jenő, Kiss Lajos, Kósa András Vilmos Tibor, Kósa Emil, Kovács Géza György, Kovács György László, Kovács Irén Erzsébet, Kovács Zoltán Károly, Kronberger Sándor, Kun József, Lenkai Ottó, Lőrincz József, Marton Miklós, Márkus Aladár, Molnár Jenő, Nagy Jenő, Ölbei József, Petelei Magdolna, Pilter Mária Valéria, Ragányi József György, Sebestyén Vilmos József, Somogyi Dezső, Szalai József, Szilli Tibor Aladár, Szita Jenő György, Tima Katalin Ilona, Tóth László István Timót, Tungli Gyula, Varga Imre, Verasztó Endre

Scroll to Top