Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium vizsgahely
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 13.

 

Elérhetőségek
Nyelvvizsgahely-vezető: Dózsáné Balogh Viola
Nyelvvizsgahely-adminisztrátor: Fódi Georgina Vivien
Titkárságvezető: Csiszár Anikó
E-mail: nyelvvizsga@berzsenyicell.hu
Telefon: 0695420049
Ügyfélfogadás: munkanapokon hétfőn 13:00 és 16:00 óra között
pénteken 09:00 és 12:00 óra között

A Vizsgaközpont elérhetősége:

http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/

A következő nyelvvizsga celldömölki vizsgahelyünkön várhatóan 2024. augusztus 22-én, csütörtökön lesz.
Jelentkezés: 2024. július 1-31. között.

A tanévben a következő és egyben utolsó nyelvvizsga celldömölki vizsgahelyünkön várhatóan 2024. május 11-én, szombaton lesz. 
Erre a vizsgára a jelentkezés már lezárult.

A vizsgák időpontja: csoportos vizsga: (íráskészség, hallott szöveg értése): 2024. május 11. (szombat) (B2 középfok angol és német),
szóbeli vizsga: az írásbeli vizsga előtti vagy utáni 2 hétben.

A pontos vizsgabeosztásról értesítést küldünk!

A szóbeli vizsgára történő beosztás a jelentkezés lezárultával egyénileg történik.

Az írásbeli vizsgák kezdési időpontja általában 9-15 óra közé esik.
A magnóhallgatás kezdési időpontja általában 8-15 óra közé esik.
A szóbeli vizsgarész kezdési időpontja általában 8-18 óra közé esik.

A vizsga vasárnap kivételével bármely napon lehet!

A BME a változtatás jogát fenntartja.

Vizsgadíjak:

  Alapfok Középfok Szervezési díj
Szóbeli 24.000 Ft 29.000 Ft 2.500 Ft
Írásbeli 28.000 Ft 32.000 Ft 3.500 Ft
Komplex 38.000 Ft 49.000 Ft 4.500 Ft

A nyelvvizsgára online módon lehet jelentkezni:Személyes jelentkezésre nincs lehetőség!

A vizsgázóknak jelentkezésük beadásával egyidejűleg pénzügyi kötelezettségük is keletkezik, ennek megfelelően a jelentkezés beadásával egyidőben elkészül a vizsga díjára vonatkozó számla, másnéven díjbekérő.
A díjbekérőnek egyedi sorszáma van, nagyon fontos, hogy ezt utaláskor a vizsgázó a közlemény rovatban feltüntesse az ötjegyű online kóddal együtt. A befizetésre felhívó értesítésben ez a két azonosító szám szerepel, így tudják a vizsgázók, hogy mennyit, melyik számlaszámra és milyen megjegyzéssel kell elutalniuk.
Tehát a vizsga díját azután fizethetik be, hogy a jelentkezés beadását követően megkapták ezt a „díjbekérőt”. (Amennyiben a díjbekérő sorszáma és az ötjegyű online kód nem szerepel a közleményben, a befizetést nem fogja tudni értelmezni a pénzügyi rendszer, és a díjtétel 8 nap múlva visszautalásra kerül a küldő számlájára.)

Felhívjuk a vizsgázók figyelmét, hogy a januári és februári vizsgák eredménye a következő vizsgaidőszak jelentkezési határidejének vége után lesz elérhető.
Azoknak, akik a januári, illetve februári eredmény ismerete nélkül jelentkeznek a soron következő vizsgaidőszakra, a vizsgaszabályzat szerint kell eljárniuk, vagyis a vizsgadíjat a jelentkezési határidő végéig be kell fizetni, amit sikeres vizsga esetén a vizsgaszabályzat szerint rendezünk (amennyiben más döntés nem lesz).

A szervezési díjat a Sárvári Tankerületi Központ nevére és számlájára (9600 Sárvár, Dózsa György u. 14.) Magyar Államkincstár 10047004-00336918-00000000 kérjük utalni. Kérjük, a közlemény rovatba írják be a CBG BME rövidítést, valamint a vizsgára jelentkező nevét, a vizsga nyelvét és szintjét. Az átutalásról a bizonylatot továbbítani kell ügyfélszolgálatunk részére (visszaigazoló emailben található e-mail címre vagy faxon).

Jelentkezés lépésről lépésre

Vizsgaszabályzat 
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsgaszabalyzat/jelentkezes

A vizsgák felépítése
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/nyelvvizsgak_fooldal/nyelvvizsgak

Felkészülést segítő anyagok
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok/vizsga_elott
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/letoltheto_feladatok2/vizsga_elott
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/bonusz_feladatok/vizsga_elott

Vizsgabeosztás lekérdezése
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsgabeosztas/jelentkezes

Eredmények
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/eredmenyek/vizsga_utan

Halasztás illetve lemondás
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/lemondas_halasztas/jelentkezes

Megtekintés 
 http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/megtekintes/vizsga_utan

Újraértékelés , felülvizsgálati kérelem benyújtása
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/felulvizsgalat/vizsga_utan

 

A nyelvvizsgadíj visszaigénylése

Az ehhez szükséges formanyomtatvány az alábbi elérhetőségen intézhető:
online: https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=94e9adba-b8f8-4eb9-8243-0dff6eea8dcc
űrlapon: https://www.allamkincstar.gov.hu/pfile/file?path=/egyeb-lakossagi-ugyek/Egyeb_juttatasok/az-elso-sikeres-nyelvvizsga-es-az-elso-emelt-szintu-idegen-nyelvbol-tett-erettsegi-vizsga-dijahoz-nyujtott-tamogatas/jobb/kapcsolodo-nyomtatvanyok/Nyelvvizsga_dijahoz_nyujtott_tamogatas_iranti_kerelem.pdf&inline=true
Mit is kell tenni a formanyomtatvánnyal?
A kérelemhez mellékelni kell a sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését igazoló, a nevedet (vizsgázó) is tartalmazó számla vagy számlák másolatát. Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla lehet.
Ha nem kértél számlát, akkor a nyelvvizsgadíj befizetésének igazolására a nyelvvizsgaközpont jogosult. Nem kell viszont mellékelned a kérelemhez a bizonyítványt, tanúsítványt, honosítási határozatot, mivel a kérelem elbírálásához szükséges további adatok az Oktatási Hivataltól kerülnek beszerzésre.
A kitöltött és aláírt formanyomtatványt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtanod (Postacím: 1820, Budapest). A kérelem elektronikus úton is benyújthatod, ebben az esetben a mellékleteket szkennelt dokumentumként kell csatolni a kérelemhez. Egyéb részleteket a formanyomtatvány tájékoztató része tartalmaz. Böngészd át alaposan, és ha segítségre van szükséged, keress minket bizalommal!

Nyelvvizsga hírek

Scroll to Top