Iskolánk

Tanári fogadóórák

Szerző: HZs - Dátum: 2018-10-18

Szerkesztés alatt

Események

Hírek

Tinger Vendel

Szerző: CBG - Dátum: 2018-12-03

2018. november 23-án 75 esztendős korában elhunyt iskolánk nyugalmazott pedagógusa, Tinger Vendel tanár úr. Első diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskolán kapta 1966-ban matematika-fizika-műszaki ismeretek szakon. Ez év szeptemberében kezdte pedagógusi pályáját Celldömölkön, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, és innen vonult nyugdíjba 2006-ban. 1971-ben szerzett matematika szakos középiskolai tanári oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. 2016-ban kapta meg aranydiplomáját. Tanár úr 40 évig dolgozott első és egyetlen munkahelyén, és szerettette meg diákok generációival a matematikát. Évtizedeken át tevékenykedett osztályfőnökként. A nappali tagozaton kívül tanított a dolgozók esti középiskolájában, a celldömölki középiskolák oktató munkáját pedig még nyugdíjasként is segítette. Derűs személyisége, nyugodt temperamentuma, embersége felejthetetlenné tette Őt. Kötelességtudata, pontossága, objektivitása példaként állítható a fiatalabb tanárnemzedékek elé. Akik ismerték, szerették. Diákok hosszú sorának jelentette Ő a „Tanár Urat”. Emlékét kollégái, tanítványai szívükben őrzik.

A Gimnázium közössége osztozik a család gyászában.

 

 

 

 

 

 

 

BERZSENYI VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

Szerző: Tóthné Bali Krisztina - Dátum: 2018-11-14

A MAGYAR NYELV NAPJÁNAK ÜNNEPE A GIMNÁZIUMBAN

Sajtóközlemény

Szerző: CBG - Dátum: 2018-10-31

2018| 06 | 06

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

9600 Sárvár, Dózsa György utca 14.

 

Sajtóközlemény

 

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium területén lévő futópálya  korszerűsítése

 

A napokban befejeződött EFOP-4.1.3-17-2017-00282 számú projekt célja a Sárvári Tankerületi Központ fenntartásában lévő Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium területén lévő futópálya felújítása a mai kor követelményeinek megfelelően.

A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatása fedezte. A projekt összköltsége: 37 millió forint.

 

A beruházás keretében a 200 méter hosszúságú négyes osztású futókört és a hozzá kapcsolódó távolugrópályát alakítottunk ki a gimnázium udvarán. Az új pályán lehetőség nyílik a bemelegítő mozgások, a terhelhetőséget javító tartós futások, az iskolai és a környékbeli versenyek lebonyolítására is. A pályához kapcsolódó távolugró pálya is korszerű, izületbarát, balesetmentes sportolási lehetőséget biztosít az intézmény tanulóinak a mindennapos testnevelés, a versenyekre történő felkészülés során, valamint a pedagógusoknak, a város és a környék lakói számára a testmozgáshoz.

A projekt megvalósítása 2018 áprilisában kezdődött, és 2018 június elején fejeződött be. A beruházás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „ Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, európai uniós forrásból működő pályázat keretében valósult meg.

 

További információ kérhető:

 

Kövesdi Andrea pályázati referens

Sárvári Tankerületi Központ

9600 Sárvár, Dózsa György utca 14.

+36-94-795-206

Építési beruházás

Szerző: CBG - Dátum: 2018-10-31

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00282

 

A projekt elnevezése: Térképzelések

 

Építési beruházás a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium belső tereinek felújítása és a sportudvar korszerűsítése érdekében

 

Pályázó: Sárvári Tankerületi Központ

 

Elnyert összeg: 91 564 162 Ft

 

A megvalósítás határideje: 2018. 10. 31.

 

A beruházás részletezése: A felújítás magában foglalja a közlekedők, a tantermek és a tornaterem padlóburkolatának felújítását, a tantermek és a tornaterem falfestését, a belső nyílászárók cseréjét, a tornatermi öltözők és mellékhelyiségek burkolatának felújítását, az ottani szaniterek cseréjét, a könyvtár bútorzatának bővítését, udvari atlétikapálya létesítését, valamint egy defibrillátor beszerzését.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS iskolai keretek közt alapítandó vagy már működő kórusok részére a 2017/2018-as tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatására

Szerző: CBG - Dátum: 2018-06-10

A NKA a 2017/2018-as tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programok  támogatására pályázatot írt ki az iskolai keretek közt működő kórusok részére. Az iskola kórusa sikerrel pályázott, a beszámoló a DIÁKOK/KÓRUS menüpont alatt olvasható.

 

Elérhetőségek

9500 Celldömölk Nagy Sándor tér 13.
Web: www.berzsenyicell.hu
e-mail: info@berzsenyicell.hu
Igazgató: Sipos Tibor
Ig.h.: Dózsáné Balogh Viola
Iskolatitkár: Csiszár Anikó
Tel./fax: 06/95/420-049
Mobil: 06/20/250-8071
OM: 036723

Cikkek

Természettudományos délután

Szerző: HZs - Dátum: 2018-12-10

Természettudományos délután a CBG-ben

December 5-én iskolánk reál munkaközössége természettudományos délután keretében látta vendégül az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóit és kísérő tanáraikat.

Londonban jártunk!

Szerző: Szakácsné Bindics Tünde - Dátum: 2018-11-14

Iskolánk tanulói az őszi szünetben néhány tanár kíséretében Londonba, illetve Párizsba utaztak.

Programozás hete

Szerző: HZs - Dátum: 2018-10-15

Iskolánk az "Európai programozás hete" rendezvény keretében egy JavaScript előadást rendezett. 

Linkek

Szerző: - Dátum: 2015-09-01

Intézményfenntartó:

A mi városunk:

Pályázati programok: